GEHOOR

Horen is de basis voor het lokaliseren van geluid en zorgt ervoor dat u correct waarneemt uit welke richting het geluid komt. In het verkeer in het bijzonder kan dit een kwestie van leven of dood zijn. Hoe vaak hebt u een auto gehoord voordat u hem had gezien? Om in te schatten hoe ver een auto van u verwijderd is en uit welke richting hij komt, hebt u twee goed functionerende oren nodig. In gesprekken is goed horen ook een absolute must. In een gesprek zijn het niet alleen de woorden die tellen. Pas als u ook de nadruk en het volume waarneemt, kunt u ze juist interpreteren.

Hoe horen wij

Onze oren pikken geluidsgolven op uit verschillende richtingen. In onze oren worden deze signalen verwerkt en daarna naar de hersenen doorgestuurd. Maar hoe werkt ons gehoor nu precies? Hoe zien onze oren eruit en wat gebeurt er als geluidsgolven zich in het gehoorkanaal verplaatsen?

Verschillende soorten gehoorverlies

Tussen ‘goed horen’ en ‘niets horen’ liggen veel verschillende niveaus van gehoorverlies. Experts maken een onderscheid tussen mild, matig, ernstig en zeer ernstig gehoorverlies. De meeste gevallen van gehoorverlies behoren tot de categorieën mild of matig. De menselijke spraak bestaat uit klinkers en medeklinkers met verschillende luidheid en frequentieniveaus. Ze worden op het audiogram als een zogenaamde ‘spraakbanaan’ geregistreerd. Het is een eenvoudige manier om te controleren of het volledige spectrum van de spraak nog steeds hoorbaar is en hoe het gehoor van een persoon na verloop van tijd verandert.

 

Mild gehoorverlies: Zachte geluiden zijn moeilijk hoorbaar. In een luide omgeving is spraak moeilijk te verstaan.

Matig gehoorverlies: Zachte en matig luide geluiden zijn moeilijk hoorbaar. Het verstaan van spraak wordt zeer moeilijk als er achtergrondgeluid aanwezig is.

Ernstig gehoorverlies: Tijdens gesprekken moet er luid worden gesproken. Groepsgesprekken zijn enkel met grote inspanningen mogelijk.

Zeer ernstig gehoorverlies: Slechts sommige heel luide geluiden worden gehoord. Zelfs met grote inspanningen is communicatie zonder hoortoestel niet meer mogelijk.

 

koppel2.gif
koppel2.gif
jfrey4.gif
serengeti1.gif
serengeti3.gif
serengeti_logo.gif
serengeti3.gif